Články

Řízení přívodu kyslíku při vaření piva pomocí regulátorů hmotnostního průtoku Vögtlin

Proč je řízení přívodu kyslíku při vaření piva tak důležité? Je to jednoduché: kyslík je klíčovou složkou pro rozmnožování kvasinkových buněk. A tyto kvasinkové buňky přeměňují glukózu na oxid uhličitý a etanol - lidově řečeno "alkohol" - v procesu zvaném kvašení. I když kyslík není pro průběh anaerobního kvašení nezbytný,

Řízení přívodu kyslíku při vaření piva pomocí regulátorů hmotnostního průtoku Vögtlin2024-04-02T21:56:11+02:00

Turbínové průtokoměry pro řízení teploty při tlakovém lití kovů

Turbínové průtokoměry pro řízení teploty při tlakovém lití kovů, například slitin hořčíku. Ty jsou důležitou cestou ke zvyšování podílu lehkých konstrukčních materiálů ve strojírenství nebo leteckém průmyslu. Spolu s nízkou hustotou hořčíkových slitin je výhodou dobrá obrobitelnost, relativně příznivá cena a dostupnost materiálu. Tlakové lití je bezesporu nejdůležitější technologií výroby

Turbínové průtokoměry pro řízení teploty při tlakovém lití kovů2024-04-02T21:53:46+02:00

Bioreaktory: Efektivní a přesné řízení průtoku plynu v biotechnologiích

Díky našim zkušenostem si uvědomujeme, že bioreaktory jsou obvykle využívány pro velmi náročné a citlivé procesy, u nichž musí být regulátory hmotnostního průtoku spolehlivé, stabilní a flexibilní.Množství fermentačních plynů silně ovlivňuje koeficient přenosu hmoty a neexistuje lepší způsob přesného a stabilního řízení průtoku plynů než pomocí termických regulátorů hmotnostního průtoku

Bioreaktory: Efektivní a přesné řízení průtoku plynu v biotechnologiích2024-04-02T21:54:43+02:00

Výroba nízkoemisního skla (Low-E)

Nízkoemisní skla obsahují několik vrstev kovu nebo jiných sloučenin jako povrchovou vrstvu, která poskytuje vysokou propustnost pro viditelné světlo a vysokou odrazivost pro světlo ve středním a vzdáleném infračerveném pásmu. Výhodou povlaku je vynikající tepelná izolace a příznivá propustnost světla v porovnání s povlakem standardním a tradičním sklem s povlakem

Výroba nízkoemisního skla (Low-E)2024-04-02T22:04:11+02:00

Teorie měření hmotnostního průtoku plynu

Hmotnostní průtok plynu Hmotnostním průtokem se označuje hmotnost plynu, která projde průřezem za jednotku času. Na rozdíl od objemového průtoku, kde se měří jeho objem. Vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem definuje Boyleův zákon (zvaný také Boyleův–Mariottův zákon), kdy je při stlačení plynu zachována jeho hmotnost (pV=konstant). V literatuře najdeme

Teorie měření hmotnostního průtoku plynu2023-08-23T20:00:45+02:00

Použití regulátorů hmotnostního průtoku plynu pro řízení spalování

Nejdůležitějším kritériem pro regulaci plamene je udržení stabilní spalovací směsi plynu bez ohledu na případnou změnu teploty a tlaku ve spalovací komoře a stabilní průtok plynu. Použitím regulátorů hmotnostního průtoku švýcarského výrobce Vögtlin je to díky snadnému řízení přes PC nebo PLC a integrované PID regulaci v jednotlivých regulátorech snadnou

Použití regulátorů hmotnostního průtoku plynu pro řízení spalování2023-08-23T19:59:24+02:00
Přejít nahoru