Turbínové průtokoměry pro řízení teploty při tlakovém lití kovů

Turbínové průtokoměry pro řízení teploty při tlakovém lití kovů, například slitin hořčíku. Ty jsou důležitou cestou ke zvyšování podílu lehkých konstrukčních materiálů ve strojírenství nebo leteckém průmyslu. Spolu s nízkou hustotou hořčíkových slitin je výhodou dobrá obrobitelnost, relativně příznivá cena a dostupnost materiálu. Tlakové lití je bezesporu nejdůležitější technologií výroby hliníkových či hořčíkových odlitků. Roztavený kov je vstřikován do dutiny kovové formy pod vysokým tlakem (až 250 MPa), což umožňuje vyrábět tvarově velmi komplikované a přitom tenkostěnné odlitky.

Chladící okruhy s termálním olejem pro řízení teploty při tlakovém lití kovů.

Regulace teploty při tlakovém lití

Aplikace – tlakové lití hořčíku

Vícekanálová regulace teploty se používá v průmyslu například při tlakovém lití kovů. V tomto konkrétním případě se řídí teplota formy pro tlakové lití při výrobě hořčíkových chladičů, které se používají mimo jiné v multimediálních systémech. Vysoce účinná vícekanálová regulace teploty zabraňuje korozi a opotřebení formy. Zaručuje přesnou kontrolu každé zóny regulace teploty ve formě pro tlakové lití, takže lze trvale vyrábět výrobky vysoké kvality v co nejkratších cyklech. Je tedy pochopitelně kladen důraz na individuální využití každého samostatného kanálu. Chladicí impulsy jsou pro každý cyklus přepočítávány v závislosti na teplotě zpětného toku termálního oleje, který dosahuje teplot až 350 °C.

Řízení teploty při lití kovů za využití turbínových průtokoměrů

K monitorování okruhu regulace teploty se používají čtyři turbínové průtokoměry KEM (řada HM P s Peltonovým kolem). Jejich propojení s indukčními pulzními zesilovači KEM umožňuje bezkontaktní záznam otáčení průtokoměru a podporuje integraci s řídicí jednotkou zákazníka. Díky prvotřídní konstrukci (komponenty a materiály) nepředstavuje pro turbínový průtokoměr KEM problém ani vysoká teplota média. Navíc nízká hmotnost oběžného kola podporuje rychlou odezvu a krátkou dobu cyklu. Umístění průtokoměrů v každém kanálu umožňuje regulovat teplotu každého jednotlivého okruhu a současně ověřovat poznatky, které byly dříve získány složitými simulačními postupy. Spojte se s námi třeba přes LinkedIn pro konzultaci s našimi experty.

Turbínový průtokoměr pro regulaci chladicích a ohřevných systémů

Turbínový průtokoměr s Peltonovým kolem pro rychlou odezvu

Klíčové benefity

 • Tepelná regulace teploty oleje až do 350 °C (regulace teploty vody do 150 °C)
 • Regulace teploty i pro tlakové lití hořčíku (zamezení vysoce výbušných reakcí hořčík-voda)
 • Cenově výhodné měření průtoku v okruzích regulace teploty
 • Ověření údajů z předchozích simulací
 • Bezkontaktní převodník
 • Tlak až 20 bar
 • Měřicí rozsah: 180 až 1 800 l/h

Související

Další články

 • Řízení přívodu kyslíku při vaření piva pomocí regulátorů hmotnostního průtoku Vögtlin

  Proč je řízení přívodu kyslíku při vaření piva tak důležité? Je to jednoduché: kyslík je klíčovou složkou pro rozmnožování kvasinkových buněk. A tyto kvasinkové buňky přeměňují glukózu na oxid uhličitý a etanol - lidově řečeno

 • Turbínové průtokoměry pro řízení teploty při tlakovém lití kovů

  Turbínové průtokoměry pro řízení teploty při tlakovém lití kovů, například slitin hořčíku. Ty jsou důležitou cestou ke zvyšování podílu lehkých konstrukčních materiálů ve strojírenství nebo leteckém průmyslu. Spolu s nízkou hustotou hořčíkových slitin je výhodou

 • Bioreaktory: Efektivní a přesné řízení průtoku plynu v biotechnologiích

  Díky našim zkušenostem si uvědomujeme, že bioreaktory jsou obvykle využívány pro velmi náročné a citlivé procesy, u nichž musí být regulátory hmotnostního průtoku spolehlivé, stabilní a flexibilní.Množství fermentačních plynů silně ovlivňuje koeficient přenosu hmoty a