Nejdůležitějším kritériem pro regulaci plamene je udržení stabilní spalovací směsi plynu bez ohledu na případnou změnu teploty a tlaku ve spalovací komoře. Použitím regulátorů hmotnostního průtoku švýcarského výrobce Vögtlin je to díky snadnému řízení přes PC nebo PLC a integrované PID regulaci v jednotlivých regulátorech snadnou záležitostí. Regulátory měří aktuální průtok plynu, který srovnávají s nastavenou hodnotou (setpoint) a pomocí integrované PID regulace případné teplotní nebo tlakové změny vyrovnají tak, že se průtok jednotlivých plynů neodchýlí od nastavené hodnoty. Tím je zaručena stabilita procesních podmínek, která je zásadní pro bezproblémový provoz. Na obrázku níže je uvedena aplikace s použitím hmotnostních regulátorů průtoku Vögtlin Red-y Smart.

Digitální průtokoměr plynu a regulátor hmotnostního průtoku plynu (MFC) pro měření a nastavení stabilního průtoku plynu.

Proč Vögtlin?

  • Rychlost regulace (reakční čas ±500 ms)
  • Vysoká přesnost (až ±0,3 % z rozsahu plus ±0,5 % z odečtu)
  • Snadné ovládání přes PC nebo PLC díky široké nabídce komunikačních rozhraní
  • Snadné upravení spalovací směsi

Typické aplikace pro hmotnostní regulátor průtoku plynu:

  • Kontrola hoření plynové pece
  • Hořáky
  • Iontová nitridace
  • Řezání plamenem
  • Svařování