Senzor průtoku: By-passový termický senzor

Tento senzor se skládá z topného tělesa a dvou teplotních snímačů, přičemž jeden teplotní senzor je před topným tělesem a druhý za ním po směru toku plynu. Při nulovém průtoku je teplota prvního a druhého teplotního senzoru stejná. Prouděním plynu dojde k ochlazení prvního a zvýšení teploty na druhém senzoru. Tento rozdíl se poté přepočítává na hmotnostní průtok plynu.

Přejít nahoru