Dynamika rozsahu: Standard: 1 : 50

Poměr udávající minimální měřenou hodnotu nebo minimální hodnotu pro nastavení stabilního průtoku. Také označován jako „dynamic ratio“ nebo „dynamics“.

Přejít nahoru